Prostory společnosti KV Arena s.r.o.

 

Pronájem prostor: Konferenční prostory, kongresová hala, výstavní síň, koncertní sál...

Nabídka prostor společnosti KV Arena s.r.o.:
Multifunkční hala
kapacita sedících osob v hledišti 5 874
kapacita sedících + stojících osob v hledišti 7 500
kapacita sedících diváků na ploše až 1 000
produkční plocha cca 2 000 m2
maximální půdorysná dispozice arény 35 x 65 m
maximální rozměry hrací plochy 60 x 29 m
Tréninková hala
kapacita sedících osob v hledišti 100
maximální rozměry hrací plochy 60 x 29 m
maximální počet současně bruslících osob 300
VIP Lounge restaurace ve 4. patře arény
kapacita 200
Sport bar & restaurant v tréninkové hale
kapacita 60
VIP salónek
kapacita 30
Workshop room
kapacita 200
Presscentrum
kapacita 100

 

 V případě zájmu o další informace nás kontaktujte >

 

Cena podnájmu kanceláří a nebytových prostor v Multifunkční a Tréninkové hale

Ceny podnájmu v Multifunkční a Tréninkové hale:

Ceny podnájmů se liší  s ohledem na přístupnost k místu,  vybavenost kanceláří či skladových prostor a vybavenost sociálním zázemím.

 • 20 Kč /1 m2 skladové prostory / měsíc
 • 100 Kč/1 m2 nevybavené kancelářské prostory / měsíc
 • 200 Kč/1 m2 vybavené kancelářské prostory (kancelářský stůl, židle, koberec) / měsíc

S ohledem na nemožnost rozdělení skutečných nákladů vodné, stočné a elektrickou energii, je dodávka těchto služeb řešena poměrovým výpočtem skutečných celkových nákladů a m2 pronajaté plochy.

Cena podnájmu ledové plochy v Multifunkční a Tréninkové hale

Cena zvýhodněného podnájmu ledové plochy se se odvíjí od počtu odebraných ledových hodin a dlouhodobě nastaveného smluvního vztahu. Za dlouhodobý smluvní vztah se považuje uzavření podnájemní smlouvy na dobu nejméně 6 měsíců. Součástí úplaty podnájmu ledové hodiny je podnájem ledové plochy a šaten včetně sociálního zařízení.

Tréninková Hala cena za hodinu ledové plochy:

 • mateřské školky a školy - 1.565 Kč
 • mládež do 18 let - 1.913 Kč
 • komerční bruslení  - (podnájem právnickým, fyzickým osobám, nebo sportovním organizacím) - 2.174 Kč
 • komerční bruslení smluvních partnerů s odběrem ledové hodiny nad 600 h za kalendářní rok – 1.490 Kč

 

Multifunkční Hala cena za hodinu ledové plochy:

 • mládež do 18 let - 2.347 Kč
 • komerční bruslení  - (podnájem právnickým, fyzickým osobám, nebo sportovním organizacím) - 2.608 Kč
 • komerční bruslení smluvních partnerů s odběrem ledové hodiny nad 300 h za kalendářní rok – 2.300 Kč
 • komerční bruslení smluvních partnerů s odběrem ledové hodiny nad 500 h za kalendářní rok - 1900,- Kč

 

Cena celodenního podnájmu pro účely pořádání sportovních a kulturních akcí v Multifunkční hale

Celodenní podnájem (24h) jednorázové akce – ledová/sportovní plocha, včetně hlediště a  šaten - 150.000,- Kč.

Celodenní podnájem (24h) na opakující se celodenní akci pro dlouhodobé smluvní

partnery se smlouvou na minimálně na 6 měsíců – 100.000,-Kč.

U celodenního podnájmu  s dlouhodobě nastaveným smluvním vztahem lze kombinovat slevu za odběr

hodin nad 301, 501 a 600 hodin. Opakující se celodenní akce je taková akce, která pod stejným názvem opakovaně využívá Multifunkční halu nejméně pětkrát za kalendářní rok.

S ohledem na nemožnost rozdělení skutečných nákladů na vodné a  stočné a elektrickou energii, je dodávka těchto služeb řešena paušálním poplatkem 30.000,-Kč/den

scroll

Víte že?

KV Arena s.r.o. nabízí plně vybavený plavecký areál i s venkovním bazénem.

více informací o bazénovém centru