Výzva k podání nabídek na zřízení odběrového místa na testování onemocnění covid-19 v areálu KV Areny s.r.o.

Vzhledem k nutnosti testování v rámci protiepidemických opatření bychom rádi zřídili odběrové místo na testování onemocnění covid-19 v našem areálu. Vzhledem ke kapacitě parkovacích míst by zřízení tohoto odběrového místa bylo jistě přínosné a lépe dostupné pro širokou veřejnost a občany Karlových Varů.
V budoucnu se navíc absolvování testů stane pravděpodobně i jednou z podmínek pro vstup na hromadné sportovní či kulturní akce. Jelikož naše společnost je provozovatel jednoho z největších sportovních areálů v kraji, byli bychom rádi na tuto situaci připraveni.
Žádáme proto všechny zájemce s oprávněním k poskytování zdravotních služeb na testování onemocnění covid-19 o zaslání případných nabídek pro vznik odběrového místa v areálu KV Areny s.r.o.
Kontaktní osoba pro zaslání žádosti:
Jan Trubač
trubac@kvarena.cz
724 274 380

Hledáme zájemce o provozování restauračních a gastronomických provozů pro naše zařízení a sjednocení všech provozů pod jednoho podnájemce.

Hlavní požadavky na podnájemce:

• Provozní doba restaurace v Tréninkové hale musí být v minimálním rozsahu 8 hodin každý den s výjimkou státních svátků a obdobím mimo standardní hokejovou sezónu (květen-srpen). Doba uzavření restaurace v Tréninkové Hale může z provozních důvodů Podnájemce dosáhnout celkem maximálně 30 dnů za kalendářní rok.

• Podnájemce zajistí na vyžádání Nájemce chod restaurace v Tréninkové hale i mimo standardní otevírací dobu například v rámci hokejového turnaje mládeže.

• Podnájemce se zavazuje, že restaurace Tréninkové haly nabídne stálý jídelní lístek s minimálním počtem 10 teplých pokrmů, včetně poledního menu.

• Podnájemce má povinnost informovat o nabídce týdenního obědového menu v restauraci Tréninkové haly na webových stranách, případně Facebookových stránkách.

• Povinnost Podnájemce otevřít stánek s občerstvením v Hale míčových sportů v den konání domácího extraligového volejbalového zápasu minimálně 1 hodinu před jeho začátkem. Podnájemce je také povinen otevřít stánek s občerstvením v Hale míčových sportů i na jiné akce, na které je otevření požadováno Nájemcem.

• Nájemce bude vždy se 14denním předstihem informovat Podnájemce o chystaných akcích a předpokládané návštěvnosti v Hale míčových sportů.

• Provozní doba bufetu v Bazénovém centru musí být v souladu s otevírací dobou celého Bazénového centra a s minimálním denním rozsahem 10 hodin.

• Podnájemce zajistí minimálně dva druhy servírovaných teplých jídel a širokou nabídku doplňkových pokrmů ve VIP restauraci v rámci každého domácího mistrovského zápasu HC Energie Karlovy Vary v Hlavní hale a v případě kulturních akcí pořádaných KV Arenou na vyžádání.

• Povinnost Podnájemce otevřít stánky s občerstvením v Hlavní hale v den konání domácího hokejového zápasu minimálně 1 hodinu před jeho začátkem.

• Povinnost Podnájemce otevřít stánek s občerstvením při každé akci s více než 500 diváky konané v Hlavní hale. S dalšími 500 diváky má Podnájemce povinnost otevřít další stánek s občerstvením.

• Povinnost Podnájemce respektovat partnerské smlouvy HC Energie Karlovy Vary a závazky z toho vyplívající ve vztahu k poskytovaným prodejům typů alkoholických a nealkoholických nápojů, popřípadě jiných druhů sortimentu. Tyto povinnosti budou platné v případě, že od klubu HC Energie Karlovy Vary budou sděleny nejpozději 1 měsíc před oficiálním startem každé nové hokejové sezony.

• Povinnost využití merchandisingu KV Areny minimálně pro 20% vydaných nevratných kelímků s nealkoholickými nápoji, nebo s minimálním počtem 150 kusů kelímků během každé akce v areálu KV Areny, v případě jejich dodání ze strany Nájemce.

• V případě pořízení vratných zálohovaných kelímků opatřených merchandisingem na náklady Nájemce v dostatečném počtu (minimálně 8000 kusů) je povinen Podnájemce ukončit veškerý prodej nevratných kelímků na nápoje, které mohou být nahrazeny vratnými.

• Podnájemce musí sám provozovat 5 stánků s občerstvením + VIP prostory v Hlavní hale, zbylé 3 stánky s občerstvením může Podnájemce pro zvýšení atraktivity a sortimentu poskytovaných služeb přepronajmout dále, ale pouze s písemným souhlasem Nájemce.

• Podnájemce zajistí pestrý sortiment stánků s občerstvením sportovních a kulturních akcích konaných v areálu Nájemce. Bude se jednat zejména o pokrmy v příloze č…:
(například Párek, klobása, hranolky, čerstvá pizza, burger, panini, wrap, nachos, kukuřice…)

• Nájemce může 4x ročně využít možnost povolit provoz stánků s občerstvením jiným subjektům na kulturních akcích, a to na základě požadavku cizích produkcí.

• V případě uzavření areálu z epidemiologických či jiných závažných důvodů (závažných technických, havarijních), má Nájemce nárok na snížené nájemné.

• Veškeré povinnosti Podnájemce můžou projít změnou pouze s písemným souhlasem Nájemce.

• Podnájemce je povinen zřídit na veškerých prodejních místech v areálu Nájemce elektronický platební systém.

• Podnájemce má povinnost doložit výpis všech plateb nejpozději do 10. dne každého následujícího měsíce.

• Podnájemce má povinnost umožnit prodej merchandisingu Nájemce v pronajímaných prostorách během sportovních či kulturních akcích.

Zájemci se mohou ozvat na níže uvedený kontakt v prodlouženém termínu do 27. 4. 2021.

• Minimální nabídka ze strany zájemce musí být ve výši stávajících nájmů. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na emailové adrese: trubac@kvarena.cz nebo telefonicky na čísle: +420724274380

Pronájem prostor:

Konferenční prostory, kongresová hala, výstavní síň, koncertní sál…

Nabídka prostor společnosti KV Arena s.r.o.:
Multifunkční hala
kapacita sedících osob v hledišti 5 874
kapacita sedících + stojících osob v hledišti 7 500
kapacita sedících diváků na ploše až 1 000
produkční plocha cca 2 000 m²
maximální půdorysná dispozice arény 35 × 65 m
maximální rozměry hrací plochy 60 × 29 m
Tréninková hala
kapacita sedících osob v hledišti 100
maximální rozměry hrací plochy 60 × 29 m
maximální počet současně bruslících osob 300
VIP Lounge restaurace ve 4. patře arény
kapacita 200
Sport bar & restaurant v tréninkové hale
kapacita 60
VIP salónek
kapacita 30
Workshop room
kapacita 200
Presscentrum
kapacita 100

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte

Cena podnájmu kanceláří a nebytových prostor v Multifunkční a Tréninkové hale

Ceny podnájmu v Multifunkční a Tréninkové hale:

Ceny podnájmů se liší s ohledem na přístupnost k místu, vybavenost kanceláří či skladových prostor a vybavenost sociálním zázemím.

 • 20 Kč / 1 m² skladové prostory / měsíc
 • 100 Kč / 1 m² nevybavené kancelářské prostory / měsíc
 • 200 Kč / 1 m² vybavené kancelářské prostory (kancelářský stůl, židle, koberec) / měsíc

S ohledem na nemožnost rozdělení skutečných nákladů vodné, stočné a elektrickou energii, je dodávka těchto služeb řešena poměrovým výpočtem skutečných celkových nákladů a m² pronajaté plochy.

Cena podnájmu ledové plochy v Multifunkční a Tréninkové hale

Cena zvýhodněného podnájmu ledové plochy se se odvíjí od počtu odebraných ledových hodin a dlouhodobě nastaveného smluvního vztahu. Za dlouhodobý smluvní vztah se považuje uzavření podnájemní smlouvy na dobu nejméně 6 měsíců. Součástí úplaty podnájmu ledové hodiny je podnájem ledové plochy a šaten včetně sociálního zařízení.

Tréninková Hala cena za hodinu ledové plochy:
 • mateřské školky a školy – 1.565 Kč
 • mládež do 18 let – 1.913 Kč
 • komerční bruslení – (podnájem právnickým, fyzickým osobám, nebo sportovním organizacím) – 2.174 Kč
 • komerční bruslení smluvních partnerů s odběrem ledové hodiny nad 600 h za kalendářní rok – 1.490 Kč
Multifunkční Hala cena za hodinu ledové plochy:
 • mládež do 18 let – 2.347 Kč
 • komerční bruslení – (podnájem právnickým, fyzickým osobám, nebo sportovním organizacím) – 2.608 Kč
 • komerční bruslení smluvních partnerů s odběrem ledové hodiny nad 300 h za kalendářní rok – 2.300 Kč
 • komerční bruslení smluvních partnerů s odběrem ledové hodiny nad 500 h za kalendářní rok – 1.900 Kč
Cena celodenního podnájmu pro účely pořádání sportovních a kulturních akcí v Multifunkční hale
 • Celodenní podnájem (24h) jednorázové akce – ledová/sportovní plocha, včetně hlediště a šaten – 150.000,- Kč.
 • Celodenní podnájem (24h) na opakující se celodenní akci pro dlouhodobé smluvní partnery se smlouvou na minimálně na 6 měsíců – 100.000,-Kč.

U celodenního podnájmu s dlouhodobě nastaveným smluvním vztahem lze kombinovat slevu za odběr hodin nad 301, 501 a 600 hodin. Opakující se celodenní akce je taková akce, která pod stejným názvem opakovaně využívá Multifunkční halu nejméně pětkrát za kalendářní rok.

S ohledem na nemožnost rozdělení skutečných nákladů na vodné a stočné a elektrickou energii, je dodávka těchto služeb řešena paušálním poplatkem 30.000,-Kč/den